Sprawozdanie z prac parafialnych w 2022 roku

Data: 08.01.2023 r., godz. 00.00    Liczba odwiedzających: 86
Sprawozdanie zostało przedstawione podczas nabożeństwa na zakończenie 2022 roku

Sprawy sakramentalne

 • Udzieliliśmy chrztu 88 dzieciom.
 • Sakrament małżeństwa zawarło 16 par.
 • Zmarło 128 osób.
 • Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 192 dzieci.
 • Bierzmowanie przyjęło 37 osób.
 • Rozdaliśmy 145.000 Komunii św.
 • Z posługą udaliśmy się do 383 chorych.
 • W naszej wspólnocie parafialnej mieszka 12.000 osób.

Sprawy materialne

W 2022 roku zrealizowaliśmy szereg prac inwestycyjnych, naprawczych i porządkowych, w zakresie bieżącego utrzymania kościoła, kaplicy, sal parafialnych i domu św. Józefa. Wśród najważniejszych należy wymienić:

 • prace naprawcze przy spustach wody deszczowej na frontonie kościoła;
 • przebudowa instalacji kanalizacyjnej przy kościele;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu kościoła o mocy 31KW;
 • wymiana oświetlenia prezbiterium;
 • malowanie kaplicy adoracji wieczystej;
 • wykonanie prac naprawczych instalacji elektrycznej;
 • adaptacja i zagospodarowanie pomieszczeń w domu św. Józefa, z przeznaczeniem dla inicjatyw młodzieżowych;
 • przygotowanie projektu eko-cmentarza, w ramach budżetu obywatelskiego, mającego na celu segregację śmieci na cmentarzu parafialnym;
 • złożenie wniosku o dofinansowanie punktu konsultacyjno-psychologicznego dla dzieci i młodzieży przy parafii;
 • wykonanie relikwiarium;
 • zainstalowanie klęcznika dla osób przystępujących do Komunii św. w postawie klęczącej.

Sprawy duszpasterskie

Praca duszpasterska w roku 2022 opierała się na codziennej posłudze sakramentalnej i pracy formacyjnej wspólnot parafialnych. Wydarzeniami ogólnoparafialnymi, a także ponad parafialnymi, wokół których prowadzona była praca duszpasterska było nadanie miastu Legionowo patronatu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz uroczyste rozpoczęcie przygotowań do obchodów 90. lecia parafii.

Wśród najważniejszych zadań realizowanych w 2022 roku należy wymienić:

 • drogę krzyżową ulicami Legionowa, z aktywnym udziałem przedstawicieli wszystkich wspólnot parafialnych, podczas której rozważano nauczanie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego;
 • uroczystości związane z nadaniem miastu patrona w osobie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego (inicjatywa prowadzona we współpracy z diecezją i władzami lokalnymi);
 • rekolekcje eucharystyczne i peregrynacja w domach parafian relikwii bł. Carla Acutisa;
 • rekolekcje różańcowe;
 • posługę rozpoczęło trzech nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.;
 • powstała nowa wspólnota w ramach Ruchu Światło-Życie, Oaza Dzieci Bożych;
 • we wspólnocie parafialnej rozpoczęły funkcjonowanie dwie drużyny: Skauci Europy oraz 11 drużyna harcerska ZHP;
 • po okresie pandemii odbyły się kolonie parafialne;
 • parafia aktywnie uczestniczyła w parafialnym i diecezjalnym etapie synodu o synodalności, składając największą liczbę ankiet synodalnych w diecezji;
 • podjęto cykl spotkań, w formie konwersatoriów, wokół Katolickiej Nauki Społecznej, z udziałem specjalistów w tej dziedzinie;
 • odbyły się katechezy neokatechumenalne;
 • 8 grudnia uroczyście zainaugurowano obchody 90. lecia utworzenia parafii;
 • rozpoczęły działalność warsztaty teatralne „Kula w Kanty” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych;
 • utworzono punkt konsultacyjno-psychologiczny dla dzieci, młodzieży i rodzin;
 • sformalizowano utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej;
 • w ramach działalności rady duszpasterskiej podjęto prace nad tworzeniem programu duszpasterskiego dla wspólnot parafialnych;
 • rozszerzono współpracę w zakresie parafialnych mszy św. z Towarzystwem Salezjańskim i Rodziną Misyjną Zgromadzenia Sióstr Misjonarek.
Autor: ks. Grzegorz Kucharski