Miesięcznik

Artykuł główny: Drodzy Czytelnicy i Sympatycy Naszej Wspólnoty!

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Trwajmy w Wielkanocnej radości z okrzykiem Alleluja!

Data: 26 marzec 2024 r.
Autor: red.

Artykuły

Numer bieżący

4/2024 (26)
Kwiecień 2024 r.

Zapisz się na newsletter