Beatyfikacja rodziny Ulmów

Data: 02.10.2023 r., godz. 22.30    Liczba odwiedzających: 73
Parafialna piergrzymka

Pielgrzymka na uroczystość beatyfikacji rodziny Ulmów w Markowej na Podkarpaciu

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13)

W dniach 9-11 września 2023 roku odbyła się pielgrzymka do Markowej na uroczystość beatyfikacji rodziny Ulmów. Opiekunem duchowym oraz organizatorem wyjazdu był proboszcz naszej parafii ks. prałat Grzegorz Kucharski, we współpracy ze wspólnotą parafialną Rodzina Pielgrzymkowa. Małżonkowie Józef i Wiktoria Ulmowie za pomoc udzieloną Żydom w czasie okupacji niemieckiej ponieśli śmierć męczeńską. Wraz z nimi życie straciło ich siedmioro dzieci, w tym jedno nienarodzone.

Uroczystość beatyfikacji rozpoczęła się 10 września o godzinie 10.00 mszą świętą pod przewodnictwem kardynała Marcella Semerara, prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, celebrowaną przez blisko tysiąc kapłanów, kardynałów, biskupów z Polski i zagranicy, z udziałem licznej asysty liturgicznej, chórów i orkiestry oraz rzeszy wiernych, przybyłych w liczbie ponad 30 tysięcy, a także oficjalnych gości, w tym najwyższych polskich władz państwowych i delegacji izraelskiej.

Po obrzędach wstępnych nastąpił obrzęd beatyfikacji. Arcybiskup Adam Szal, Metropolita Przemyski Obrządku Łacińskiego, kierując się do Jego Eminencji Kardynała Semerara prosi Jego Świątobliwość Papieża Franciszka o wpisanie do grona błogosławionych Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorię Ulmów, małżonków oraz ich siedmioro dzieci. Następnie postulator w procesie beatyfikacyjnym ks. dr Witold Burda odczytuje ich krótką biografię.

Józef Ulma urodził się w 1900 roku w Markowej. Uczył się w szkole powszechnej, potem ukończył półroczny kurs w szkole rolniczej w Pilźnie. Wiktoria urodziła się w 1912 roku w rodzinie wielodzietnej. Uczyła się w szkole powszechnej w Markowej, uczęszczała też na kursy w Uniwersytecie Ludowym w pobliskiej miejscowości Gać. Po ślubie zawartym w 1935 roku poświęciła się pracy w domu i wychowaniu potomstwa. Dziewięć lat małżeństwa zaowocowało przyjściem na świat szóstki dzieci: Stanisławy (ur. w 1936 r.), Barbary (ur. w 1937 r.), Władysława (ur. w 1938 r.), Franciszka (ur. w 1940 r.), Antoniego (ur. w 1941 r.) i Marii (ur. w 1942 r.). Na wiosnę 1944 roku Wiktoria spodziewała się narodzin siódmego dziecka.

Małżonkowie zajmowali się rolnictwem. Jako członkowie parafii pw. św. Doroty w Markowej brali żywy udział w życiu Kościoła. Józef propagował sadownictwo, interesował się hodowlą pszczół i jedwabników, angażował się w sprawy lokalnej społeczności, jako członek spółdzielni zdrowia oraz mleczarskiej, był pasjonatem fotografowania (pozostawił bogate archiwum zdjęć). Wiktoria występowała w amatorskim zespole teatralnym Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, gdzie jej mąż był bibliotekarzem.

Pod koniec 1942 roku Ulmowie, pomimo grożącej za to kary śmierci, udzielili schronienia ośmiu Żydom. Byli to: ich znajomi z Łańcuta – Saul Goldman z czterema synami oraz sąsiadki z Markowej – Golda Grunfeld i Lea Didner z córeczką. Niektórzy mieszkańcy wsi mieli im za złe, że narażają całą rodzinę na niebezpieczeństwo. Ale Wiktoria i Józef byli w pełni świadomi swego wyboru. Za wierność ewangelicznemu przykazaniu miłości bliźniego, w dniu 24 marca 1944 roku, na skutek donosu ponieśli męczeńską śmierć z rąk niemieckich żandarmów z Łańcuta. Wcześniej rozstrzelani zostali wszyscy ukryci Żydzi. Na końcu zamordowano dzieci, „aby wioska nie miała z nimi kłopotu” – jak stwierdził jeden z oprawców.

Ciała wszystkich członków rodziny Ulmów zostały pochowane w ogrodzie przed ich domem, a w 1945 roku przeniesione na cmentarz parafialny. Od 10 września 2023 roku relikwie rodziny są wystawione do publicznego kultu w kościele parafialnym w Markowej.

Po przedstawieniu biografii odczytany został list apostolski datowany na 15 sierpnia 2023 roku, w którym Ojciec Święty Franciszek wpisał całą rodzinę Ulmów do grona błogosławionych i zezwolił, aby corocznie obchodzono ich wspomnienie w dniu 7 lipca. Przed oczyma pielgrzymów został odsłonięty obraz przedstawiający błogosławionych małżonków w otoczeniu dzieci, a następnie zostały wniesione wcześniej wspomniane relikwie.

Zgodnie z uprzednią zapowiedzią w południe nastąpiło połączenie z Watykanem, by wspólnie z papieżem i wiernymi zebranymi na placu Świętego Piotra odmówić Anioł Pański i wysłuchać słów, w których papież oznajmił światu o dokonanym w Polsce akcie beatyfikacyjnym. Po obu stronach towarzyszyła temu burza oklasków i śpiewy.

Beatyfikacja Ulmów, to jedno z największych wydarzeń religijnych w Polsce ostatnich lat: do chwały ołtarzy została wyniesiona cała rodzina wraz z nienarodzonym dzieckiem. To ważne wydarzenie dla pamięci o wszystkich Polakach, którzy w latach wojny doznali najcięższej represji od okupanta. Znaczenie tego faktu podkreślił w swojej przemowie sam prezydent Andrzej Duda, dodając, że nigdzie w okupowanej przez Niemców Europie ludzie nie płacili życiem za podobne uczynki.

Trasa pielgrzymki objęła też kilka sanktuariów i innych miejsc kultu, w których codziennie uczestniczyliśmy w mszach świętych odprawianych przez naszego proboszcza. Odwiedziliśmy bazylikę św. Antoniego w Radecznicy, sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, bazylikę Zwiastowania NMP w Leżajsku, sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej (kopia Ostrej Bramy w Wilnie).

Droga wiodła przez piękne okolice południowo-wschodniej Polski, toteż organizatorzy umożliwili uczestnikom bliższe poznanie (w większości w towarzystwie przewodników) historycznych pereł architektury położonych w tym rejonie: Zamościa, Łańcuta, Jarosławia i Sandomierza oraz atrakcji przyrodniczych malowniczego Roztocza (Zwierzyńca i Suśca z Szumami nad Tanwią).

Rodzina Ulmów (370 KB)

Autor: Elżbieta Petrović