Parafia

Liczba odwiedzających: 1008
Parafia Świętego Jana Kantego powstała w 1933 r.

Decydującym impulsem dla rozwoju dzisiejszego Legionowa stała się parcelacja dóbr jabłonowskich hrabiego Maurycego Potockiego. Na wykupionych działkach powstały nowe domy i w 1928 roku osada liczyła ponad 6000 mieszkańców. Od 17 marca 1930 roku Jabłonna Legionowa, przemianowana na Legionowo, była samodzielną gminą. Jedynym obiektem sakralnym była kaplica garnizonowa, przebudowana z koszarowej cerkiewki na potrzeby świątyni katolickiej, dostępna tylko dla wojskowych. Mieszkańcy uczęszczali na Msze święte i nabożeństwa do odległych o kilka kilometrów kościołów w Chotomowie i Jabłonnie.

Parafię erygował kard. Aleksander Kakowski 26 listopada 1933 roku z części parafii Wniebowzięcia NMP w Chotomowie. Do 1980 roku stał tu kościół drewniany w stylu zakopiańskim, zbudowany przez mieszkańców w latach 1930-1931 – z inicjatywy ks. Jana Makowskiego, proboszcza parafii Chotomów. Plac pod kościół i budynki parafialne są darem hrabiego Maurycego Potockiego.

Budowę nowego kościoła według projektu arch. Krzysztofa Chwaliboga rozpoczęto 6 czerwca 1979 roku. Kamień węgielny poświęcił i wmurował błogosławiony kard. Stefan Wyszyński 8 października 1979 roku. Kościół poświęcił kard. Józef Glemp w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 22 kwietnia 1984 roku. Uroczystej konsekracji dokonał bp Kazimierz Romaniuk, pierwszy ordynariusz warszawsko-praski, 19 października 2003 roku.

Na terenie parafii są zlokalizowane domy zakonne:

  • Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Salezjanie), Legionowo, ul. W. Broniewskiego 6a.
  • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Legionowo, ul. J. Sowińskiego 17.
  • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino, Legionowo, ul. ks. J. Schabowskiego 2.