Lectio Divina

Liczba odwiedzających: 926
Modlitwa Słowem Bożym

Zapraszamy na spotkania w każdy czwartek o godz. 19:00, Kaplica Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino, ul. ks. J. Schabowskiego 4, Legionowo, www.urszulanki-gandino.com

Prośba o zrozumienie Pisma Świętego (św. Augustyn, Wyznania)

Panie, usłysz!

Panie, Boże mój, zmiłuj się nade mną!

Światło ślepych i Siło słabych,
Światło widzących i Siło mocnych!

Spojrzyj na duszę moją i usłysz, gdy z głębokości wołam do Ciebie, bo jeśli i w glębokości nie ma uszu Twoich, dokąd pójdziemy?
Dokąd wołać będziemy?

Do Ciebie należy dzień i noc jest Twoja.
Na Twoje skinienie przemijają chwile.

Użycz mi czasu na rozmyślanie o tajemnicy Twego Prawa i nie zamykaj go przed tymi, którzy pukają do niego.

Czym jest Lectio Divina?

Jest to szkoła słuchania Słowa Bożego, w której Duch Boży działa, prowadzi nas, wskazuje kierunek, kształtuje życie.

Lectio Divina uczy, jak spotykać się ze Slowem Bożym, jak Je odkrywać w sobie.

Lectio Divina prowadzi do spotkania i zjednoczenia z Osobą Słowa Bożego w naszym sercu.

Jest to odkrywanie siebie poprzez Słowo Boże usłyszane, medytowane i kontemplowane.

Słowo przeczytane i usłyszane będzie towarzyszyło nam w codzienności, będzie wyjaśniało i iterpretowało nasze życie.

W istocie to nie my czytamy Słowo Boże, lecz ono czyta nasze życie. Nie my doświadczamy Słowa Bożego lecz Słowo nas doświadcza, dotyka nas wewnętrznie i przemienia.

Lectio Divina to nie jakiekolwiek czytanie Pisma Świętego, lecz kontakt z żywym Bogiem poprzez spotkanie z Jego Słowem.

Czytanie Biblii przebiega w pięciu etapach, które określone są łacińskimi terminami: lectio - meditatio - oratio - contemplatio et actio - collatio.

  1. Lectio. Jest to czytanie Słowa Bożego jako słowa semego Boga. Chodzi o to, by w tekście biblijnym usłyszeć Słowo Pana i przez nie spotkać się z Nim osobiście. To jest właściwym celem Lectio Divina. Trzeba zatem tak czytać, aby usłyszeć żywe słowo.
  2. Meditatio. Oznacza rozmyślanie. Po usłyszeniu słowa i zrozumieniu jego treści jesteśmy proszeni o zapytanie Boga: "co chcesz mi powiedzieć"? Czasem w sercu pojawia się światło, odsłania się to, co dotychczas było przed nami zakryte. Medytacja polega na otwarciu się na przekazywaną nam przez Boga prawdę, na nieskończone misterium, które sięga głębi samego Boga. Pytaj: co Bóg chce mi powiedzieć przez przeczytane Słowo?
  3. Oratio. Oznacza modlitwę, która staje się odpowiedzią na pojawiające się w sercu światło. Jest to krótka i czysta modlitwa serca w postaci dziękczynienia za Jego wielkie dzieła, albo skruchy, gdy zostaje nam dane zrozumienie prawdy o naszej słabości i grzechu, albo głębokiej prośby o łaskę prawdziwego życia. W tym momencie to ja mówię do Boga, otwieram przed Nim serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi we mnie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie, tak jak rozumiesz Słowo, które Bóg do Ciebie skierował. Uwielbiaj, dziękuj i proś.
  4. Contemplatio i Actio. Kontemplacja i czyn - oznacza trwanie w Bożej obecności oraz czynienie tego, co się rozpoznaje jako Jego wolę. Kontemplacja to czas bezsłownego trwania w obecnosci Boga, ukojenia w Bogu. Nic nie mów, tylko trwaj przed Bogiem całym sobą. Poczuj Jego bliskość i obecność. Staraj się patrzeć Jego oczami na siebie, na drugich, na wydarzenia i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska.
  5. Collatio. To czas dzielenia się Słowem przemodlonym osobiście. Jest to wkład pojedyńczej osoby we wspólne dzieło, gdzie każdy wyciaga korzyści z udziału innych. Oznacza też porównywanie własnych myśli z myślami innych.