Kultura

Liczba odwiedzających: 768

Komunia

Wiesz o wszystkim,

Ty Jeden znasz prawdę.

Wyzwól mnie ze schematów myślenia;

Daj pokorę służenia,

Daj miłość bez złudzenia,

Daj głębię milczenia,

Daj wierność bez znużenia.

Chcę zostać,

Chcę patrzeć,

Chcę współodczuwać.

Ewa


Życie

Złamany Chlebie i Wylana Krwi

Eucharystio promieniejąca życiem

Wsączasz Swoje życie w moje życie

Rozszerzasz moje serce ma wielkość Twego

Tętnem Twego życia bije moje serce-

Zdolne objąć miłością każdego człowieka

Ewa


Mikołaj Sęp Szarzyński (1550-1581)
Sonet IV O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem
Pokój — szczęśliwość; ale bojowanie
Byt nasz podniebny: on srogi ciemności
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilno czynią zepsowanie.

Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!
Ten nasz dom— ciało —, dla zbiegłych lubości
Niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,
Upaść na wieki żądać nie przestanie.

Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
Królu powszechny, prawdziwy pokoju
Zbawienia mego, jest nadzieja w tobie!

Ty mnie przy sobie postaw, a prześpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie! 

Przypisy
[1] podniebny — tu: dziejący się pod niebem, a więc na ziemi. [przypis edytorski]
[2] srogi ciemności hetman — szatan. [przypis redakcyjny]
[3] pilno czynią — usilnie starają się. [przypis edytorski]
[4] dom — metafora ciała jako domu była popularna w liryce staropolskiej. [przypis edytorski]
[5] dla (daw.) — tu: z powodu. [przypis edytorski]
[6] zbiegłe lubości — przemijające przyjemności. [przypis edytorski]
[7] niebacznie (daw.) — nieostrożnie. [przypis edytorski]
[8] zajźrzeć a. zaźrzeć (daw.) — zazdrościć. [przypis redakcyjny]
[9] Królu powszechny, prawdziwy pokoju Zbawienia mego, jest nadzieja w tobie — możliwy jest również inny podział składniowy: Królu powszechny, prawdziwy pokoju, zbawienia mego jest nadzieja w Tobie. [przypis edytorski]
[10] prześpiecznie (daw.) — bezpiecznie. [przypis redakcyjny]
[11] statecznie (daw.) — pewnie. [przypis edytorski]

U. Smuniewska (1969 - ?)

Twórczość poetycka U. Smuniewskiej – efekt uboczny koronawirusa : )

O smucie naszej, w którą popadliśmy w obliczu wirusa

Byt szkolny - szczęśliwość, ale izolacja
- nasze przeznaczenie. On wysłannik
lęków nocy, patogen przebrzydły,
Trzyma nas w swej mocy.

Nie dosyć na tym, o Boże! o losie!
Każdy maskę nosi na swym pięknym nosie!
Zazdrościmy zwierzakom, co swobodnie chodzą,
Nerwy nasze, cierpliwość powoli zawodzą.

Cóż poczniem, gdy wolność nasza tak ograniczona?
Samotni przed kompem, choć sms-ów ilość niezliczona...

Boże, miej litość, daj swobodę miłą!
Tyś sam naszą przeciwwirusową siłą!

Dobrze jest być księdzem. 60 lat kapłaństwa ks. prałata Jerzego Tyca

60 lat minęło

Na rumaku święty Jerzy,
Rzymski rycerz bestię bije.
Moc zwycięstwa! Bogu wierzy,
Smok w agonii się już wije.

Tutaj mamy imiennika,
mundur nosił jako zbroję
I swą służbą, jak wynika,
Też wygrywał ze złym boje,

Choć dziś zacnym emerytem,
W swojej służbie nie ustajesz,
Piękne „sixty” ma na „kącie”,
Swoją pracą przykład dajesz.

I nadmienić również muszę,
Że z muzyką jesteś związany,
Bliskie sercu, bardziej uszu,
To jest śpiew, to są organy.

Bądź naczyniem łaski Boga,
Niech ona płynie przez Ciebie,
A Maryja niech zawsze Cię wspiera,
Ze świętymi i aniołami w niebie.

Artur Burdzy

Nasz Ksiądz Jerzy

Nasz Ksiądz Jerzy
służy Bogu i ludziom
już sześćdziesiąt lat
i podczas swojej służby
przewędrował świat.

Ksiądz Jerzy
trafia mądrym słowem
do ludzi starszych
i do krytycznej młodzieży
a nawet do tej
która w nic nie wierzy

Polskę nam
miłować każe
i z uwagą patrzeć
w stare kalendarze

Swoją siłą spokoju
wiele nam daje
więc cieszymy się
że dla Legionowa
opuścił te dalekie kraje.

Bardzo chętnie słuchamy
każdego słowa
Księdza Jerzego
i dziękujemy Panu Bogu
za Niego

i sto lat Mu życzymy
i bardzo tego pragniemy
i bardzo w to wierzymy

Zofia Aleszko