Grupy i wspólnoty

Liczba odwiedzających: 1251
Znajdź swoje miejsce w parafii

DLA WSZYSTKICH

Wspólnoty Różańcowe

Żywy Różaniec, Różaniec Rodzinny (Rodziców za Dzieci oraz Małżonkowie za Współmałżonków) i Różaniec Dzieci.

Comiesięczna wymiana tajemnic odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca po nabożeństwie pierwszosobotnim, które rozpoczyna się Mszą Świętą o godzinie 7.00 w kościele (następnie różaniec i medytacja). W intencji członków Żywego Różańca odprawiane są Msze Święte w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca o godzinie 7.00.

Koło różańcowe dzieci spotyka się na wspólnej modlitwie w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.45 oraz w niedzielę po trzeciej sobocie miesiąca po Mszy św. o godzinie 11:30.

DLA DZIECI

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych, to miejsce, gdzie dzieci w prosty i przyjemny sposób wprowadzane są w życie wiary, modlitwy i budowania relacji z Panem Bogiem. Podczas spotkań poznajemy Pana Jezusa, modlimy się, śpiewamy i bawimy.

W ramach naszych spotkań planujemy również wycieczki, warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz zabawy okolicznościowe.

Zwieńczeniem całego roku formacji jest możliwość wyjazdu na rekolekcje wakacyjne.

Kontakt: więcej informacji u ks. Jana oraz pod telefonem 698 874 093.

Zapraszamy na spotkania dzieci od 2 do 6 klasy szkoły podstawowej do salka oazy (przy kancelarii parafialnej).

Kiedy: 2 i 4 sobota miesiąca, w godz. 10:00–11:00.

Spotkania są prowadzone przez ks. Jana oraz rodziców dzieci związanych z życiem naszej parafii, którzy chcą pokazać dzieciom jak piękne i radosne jest życie z Bogiem.

Animatorzy, poza posługą we wspólnocie, opiekują się swoimi rodzinami, pracują i rozwijają swoje pasje.

Mile widziana jest wszelka pomoc ze strony rodziców (np. organizacja wycieczek, warsztatów, spotkań z ciekawymi gośćmi, zakup materiałów plastycznych, dzielenie się swoimi talentami).

DLA MŁODZIEŻY

Ruch Światło-Życie

Spotkania w piątek, rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00, a następnie w sali Oazy.

Bielanki

Spotkania grupy młodszej w salce w soboty o godzinie 10.00. Spotkania grupy starszej w 1. i 3. piątki miesiąca o godzinie 19:00. Więcej na stronie bielanek.

DLA DOROSŁYCH

Chór

Chór parafialny uczestniczy we Mszy świętej o godzinie 10.00 w każdą niedzielę i święta a także podczas ważnych uroczystości. Chór pracuje pod kierownictwem organistów Stanisławy i Piotra Małysów. Próby odbywają się w każdą środę (oprócz świąt) po wieczornej Mszy świętej w sali. Osoby zainteresowane śpiewem w chórze prosimy o kontakt pod adres e-mail: chor@jankantylegionowo.pl lub bezpośrednio z organistami.

Domowy Kościół (Ruch Światło-Życie)

W naszej parafii jest pięć kręgów stałych i jeden na etapie pilotażu:

  • Krąg pod wezwaniem świętej siostry Faustyny Kowalskiej,
  • Krąg pod wezwaniem świętego Augustyna,
  • Krąg pod wezwaniem świętej Filomeny,
  • Krąg pod wezwaniem świętego Ojca Pio,
  • Krąg pod wezwaniem bł. Marii i Luigi Quattrocchi,
  • Krąg na etapie pilotażu.

Pytania dotyczące funkcjonowania kręgów Domowego Kościoła lub powstawania nowych kręgów można kierować do pary rejonowej - Moniki i Tomasza Stańczaków, na adres: dk.paralegionowo@gmail.com. 

Więcej: Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół - rejon Legionowo.

Grupa AA

Mityngi Anonimowych Alkoholików odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 19.00 oraz w niedzielę o godzinie 14.00. Spotkania otwarte prowadzone są w III wtorek i piątek miesiąca.
Grupa Al-Anon (pomoc dla rodzin i przyjaciół alkoholików) we czwartki o godzinie 19.00 i w niedzielę o godzinie 16.00.
Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym spotyka się w IV niedzielę miesiąca o godzinie 19.00.

Neokatechumenat

Eucharystia w sobotę o godzinie 19.30.

Odnowa w Duchu Świętym

Spotkania w poniedziałek o godzinie 19:00, salka ministrancka przy zakrystii - wejście przez zakrystię albo boczne wejście po lewej stronie kościoła (obok biblioteki). Wspólnie dzielimy się doświadczeniem działania Boga w życiu, uwielbiamy Pana modlitwą i śpiewem, rozważamy Słowo Boże. Kontakt: odnowa@jankantylegionowo.pl.

Rodzina Pielgrzymkowa

Celem wspólnoty jest propagowanie ruchu pielgrzymkowego w różnej formie, inicjowanie dzieł pomocy charytatywnej, takich jak „Paczka na Kresy”, pomoc niepełnosprawnym, duchowego wsparcia - zawsze w oparciu o modlitwę wspólnoty. Więcej informacji i szczegóły można uzyskać u odpowiedzialnej za wspólnotę - Elżbiety Kaczyńskiej pod numerem tel. 508 569 961 lub mailowo: miroslawa.rempalska@wp.pl.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Jana Kantego w Legionowie

Dyżury wolontariuszy (biuro i księgowość) - piątek w godzinach 8.30-11.00, tel. 886-707-255 (w godzinach dyżurów wolontariuszy).

Sapientia

Comiesięczne Msze św. za Ojczyznę (członkowie wspólnoty biorą aktywny udział w przygotowaniu i oprawie liturgicznej Mszy św.).
Comiesięczne spotkania formacyjno-organizacyjne, które odbywają się zazwyczaj w pierwszy poniedziałek po Mszy św. w intencji Ojczyzny.

Totus Tuus

Comiesięczne spotkania Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy wieczornej o godzinie 19:00.